Αφιερωματικό Έτος Ελλάδας-Ρωσίας 2016

Το Έτος 2016 καθορίστηκε ως Έτος της Ελλάδας στην Ρωσία καθώς, και αντίστοιχα και Έτος Ρωσίας στην Ελλάδα, με συμφωνία που είχε επισημοποιηθεί σε Κοινή Δήλωση την οποία υπέγραψαν οι δύο χώρες τον Οκτώβριο του 2013.

Το αφιερωματικό Έτος απέβλεπε να οικοδομήσει χρήσιμες συνεργασίες αμοιβαίου οφέλους με ουσιαστικά οικονομικά αποτελέσματα, επεκτείνοντας την ελληνική προσβασιμότητα σε ευρύτερα στρώματα της ρωσικής κοινωνίας και ιδίως, στην ρωσική περιφέρεια, ανοίγοντας νέους τομείς επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής συνέργειας, και αναζητώντας νέες αγορές για τον τουρισμό, τα ελληνικά προϊόντα και την ελληνική καινοτόμο παραγωγικότητα.