Ένα λογότυπο, κοινές προσδοκίες για το 2016

Χρόνος ανάγνωσης
Λιγότερο από
1 λεπτό
Διαβάστηκε

Ένα λογότυπο, κοινές προσδοκίες για το 2016

Δεκέμβριος 01, 2015 - 07:43
Αναρτήθηκε στο:

Ιστορία και αρχιτεκτονική συνδυάζονται στο κοινό λογότυπο του Έτους 2016 η Ελλάδα στη Ρωσία- Η Ρωσία στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο του «Έτους 2016 Η Ελλάδα στη Ρωσία- Η Ρωσία στην Ελλάδα», η ελληνική και η ρωσική πλευρά συμφώνησαν στη δημιουργία ενός κοινού λογοτύπου που θα εκφράζει το βαθύτερο πνεύμα του Έτους για μια διμερή σχέση φιλίας, αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας. Το λογότυπο θα εμφανίζεται σε εκδόσεις, επιστολές, προσκλήσεις, banners, εκδηλώσεις των δύο χωρών στο πλαίσιο του Έτους, καθώς και στην ιστοσελίδα www.elru2016.gr και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας ειδικά για την προβολή του αφιερωματικού Έτους και του  προγράμματος δράσεων του.

Βάση έμπνευσης ήταν το κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού και οι τρούλοι του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Βασιλείου στην Μόσχα

Το λογότυπο του Έτους είναι λιτό και περιεκτικό και σχεδιάστηκε εξαρχής για να αποτελέσει σύμβολο της ελληνορωσικής φιλίας όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Έτους αλλά και πέρα από αυτό. Αποτελείται από πέντε έγχρωμες πινελιές στα εθνικά χρώματα των δύο χωρών (βαθύ μπλε, γαλάζιο, κόκκινο) που τείνουν να συγκλίνουν στην κορυφή, με την πρώτη από αυτές να καταλήγει σε έλικα, και από κάτω τη χρονολογία 2016 χρωματισμένη επίσης με τα χρώματα του Έτους.

Για τον σχεδιασμό του λογοτύπου ελήφθησαν υπόψη τρεις κατευθυντήριες αρχές: το σχέδιο θα έπρεπε να παραπέμπει οπτικά στις δύο χώρες, να είναι απλό στη σχεδίαση «ώστε να μπορεί να το ζωγραφίσει με τα μολύβια του κι ένα παιδί» και να συνδυάζει πολιτιστικά ή άλλα στοιχεία που συνδέουν τους δύο λαούς. Βάση έμπνευσης αποτέλεσαν χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά στοιχεία των δύο χωρών: το κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού και οι περίφημοι κρεμμυδοειδείς τρούλοι του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Βασιλείου στην Μόσχα. Συνδυασμένα αυτά τα δύο εμβληματικά αρχιτεκτονικά στοιχεία απέδωσαν ένα λογότυπο που, απηχώντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Ρωσίας, αποτυπώνει την επιθυμία το Έτος να γίνει αφορμή για οικοδόμηση ακόμη ισχυρότερων σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.