Οι ελληνορωσικές σχέσεις κατά τους νεώτερους χρόνους

Χρόνος ανάγνωσης
Λιγότερο από
1 λεπτό
Διαβάστηκε

Οι ελληνορωσικές σχέσεις κατά τους νεώτερους χρόνους

Οκτώβριος 05, 2017 - 11:01
Αναρτήθηκε στο:

Δημοσίευση των Πρακτικών της Ημερίδας για τις ελληνορωσικές σχέσεις που οργάνωσε, στο πλαίσιο του Έτους 2016 Ελλάδας-Ρωσίας, το ΓΕΝ (28.6.2016)

Στο πλαίσιο των δράσεων για το Έτος 2016 Ελλάδας-Ρωσίας, στις 28 Ιουνίου 2016 διοργανώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ημερίδα για τις ελληνορωσικές σχέσεις στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Παράλληλα, στον ίδιο χώρο λειτούργησε από τις 27 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου 2016, έκθεση με ρωσικά εκθέματα και κειμήλια.

Σήμερα δημοσιεύουμε τα Πρακτικά αυτής της ημερίδας, που έχει επιμεληθεί ο Δρ. Ζήσης Φωτάκης, Λέκτορας Ναυτικής Ιστορίας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Η ημερίδα προσέγγισε στοχευμένα την ιδεολογική, τη ναυτική και την πολιτική διάδραση των Ελληνορωσικών σχέσεων στους Νεώτερους Χρόνους, αναδεικνύοντας οσμώσεις και διαφοροποιήσεις, συνέχειες και ασυνέχειες, κοινούς αγώνες αλλά και διαφορές. Η πρώτη εισήγηση που περιλαμβάνεται στο παρόν τεύχος αφορά τον τρόπο με τον οποίο κορυφαίοι, εμιγκρέδες ιστορικοί της Ρωσίας κατανόησαν το αυτοκρατορικό Βυζάντιο. Η αμφίθυμη αντιμετώπισή του ως υπερκυριάρχου της Μεσαιωνικής Ρωσίας μαρτυρά την διαλεκτική πάλη που συνεχίζει να διεξάγεται στην ψυχή πολλών Ρώσων μεταξύ της Βυζαντινής τους κληρονομιάς, της "σλαβικής" τους ταυτότητας και της Δυτικής προοπτικής τους.

Η δεύτερη εισήγηση επισκοπεί μια εξηκονταετία (1770-1830) κατά την οποία οι ναυτικές σχέσεις των δύο λαών υπήρξαν εξαιρετικά στενές και συνήθως στην ίδια πλευρά της ιστορίας, καθώς είχαν κοινό αντίπαλο, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η παρεπόμενη αλληλεπίδραση των σχέσεων αυτών είχε συνήθως, αν και όχι πάντα, ευεργετικά αποτελέσματα για τον Ελληνισμό και τη Ρωσία.

Η τρίτη εισήγηση αναφέρεται στο τελευταίο τρίτο του 18ου αιώνα και αναδεικνύει το ρόλο της προσωπικότητας του Λάμπρου Κατσώνη στην οικοδόμηση κοινών, και διεθνώς σημαντικών, στιγμών ναυτικής ιστορίας μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσίας.

Η τέταρτη εισήγηση επισκοπεί τις ελληνορωσικές σχέσεις σε διμερή, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο από τη Μεταπολίτευση μέχρι την πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Καταδεικνύει τον αμοιβαίο σεβασμό και την πλειάδα των σημείων επαφής που παρατηρούνταν μεταξύ των δύο χωρών ακόμα και κατά την ύστερη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.

Το παρόν τεύχος ολοκληρώνεται με την παράθεση ενδεικτικής βιβλιογραφίας που θεραπεύει τη μελέτη των Ελληνορωσικών σχέσεων στη διαχρονία τους.  

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon praktika_imeridas_russia.pdf1.75 MB